Disclaimer

Deze website (www.woonpartners.nl) en al haar onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Woonpartners. Het is daarom niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan voor commercieel gebruik openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woonpartners.

  • De op deze website getoonde informatie wordt door Woonpartners met constante zorg en aandacht samengesteld. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig aangevuld en/of aangepast.
  • Woonpartners sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
  • Hoewel Woonpartners alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Woonpartners niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
  • Bepaalde (hyper)links die in deze website leiden naar websites buiten het domein van Woonpartners, zijn geen eigendom van Woonpartners, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Woonpartners. Hoewel Woonpartners uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Woonpartners worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

Uitgelicht