Leefbaarheid

 • Wijkvisies 26 september 2013

  Onze woningen bevinden zich in de wijken Centrum/Binnenstad, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Rijpelberg en Brouwhuis. Voor deze vijf wijken hebben we globale wijkscans opgesteld die de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen per wijk weergeven. Per wijk werken we samen met de bewoners, gemeente en betrokken organisaties aan wijkvisies.

  Lees verder

 • Initiatieven 07 augustus 2015

  We zijn op veel manieren bezig met de leefbaarheid in de wijken. We ondersteunen en ontwikkelen activiteiten op complex-, buurt- of wijkniveau.

  Lees verder

 • Overlast 07 augustus 2015

  Zonder dat u dat wilt en zonder dat u zich hiervan bewust bent, kunt u overlast veroorzaken. Dat geldt ook voor uw buren. De irritaties die daardoor ontstaan, kunnen uw relatie verstoren. Dat is voor iedereen jammer en het kan voorkomen worden.

  Lees verder

 • Buurtbeheer 19 februari 2018

  De buurtbeheerders zijn een vertrouwd gezicht in de straten van Helmond. Ze zijn makkelijk te bereiken en ze zetten zich actief in voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Dat doen ze vanuit de uitgangspunten: ‘schoon, heel en veilig’. Met aandacht voor bewoners en hun woonomgeving.

  Lees verder