Wat is de Warmtewet?

Vanaf 1 januari 2014 moeten leveranciers van warmte voldoen aan de Warmtewet. Deze wet beschermt consumenten die zijn aangesloten op gemeenschappelijke verwarming tegen te hoge kosten. Als u bent aangesloten op gemeenschappelijke verwarming, kunt u immers niet kiezen welke leverancier u wilt hebben.

U bent afhankelijk van degene die u warmte levert. De Warmtewet is er om te voorkomen dat u teveel betaalt of dat u tegen slechte voorwaarden warmte krijgt geleverd. Alle leveranciers van warmte zijn verplicht zich aan deze wet te houden, zowel energiebedrijven, verhuurders als woningcorporaties.

Wanneer geldt voor u de Warmtewet?
De Warmtewet is van toepassing als uw woning geen eigen cv-ketel of gaskachel heeft. U krijgt dan warmte van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. Deze installatie staat meestal in het complex waar u woont (blokverwarming). Het kan ook zijn dat de warmte afkomstig is van stadsverwarming of van een installatie die warmte en koude levert, een zogenaamde WKO-installatie. Uw stookkosten voor warmte brengen we bij u in rekening via deze Warmtewet. 

Wat betekent de Warmtewet voor u als huurder?
De Warmtewet zorgt ervoor dat u als huurder alleen betaalt voor de warmte die u daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast betaalt u niet meer voor levering van warmte dan de maximumprijs. De maximumprijs is de prijs die u zou betalen als u een eigen verwarmingsketel zou hebben. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt de maximumprijs vast. Daarnaast is in de wet geregeld:

  • dat u recht heeft op een compensatie bij een ernstige storing;
  • op welke wijze het warmteverbruik gemeten moet worden;
  • dat u eventuele klachten kunt voorleggen aan een geschillencommissie.

De leveringsovereenkomst
De leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd in een leveringsovereenkomst. In de wet staat welke zaken in deze overeenkomst moeten staan. De leveringsovereenkomst maakt deel uit van de huurovereenkomst.

 

 

 


 

Uitgelicht