Missie, visie en ons beleid

In onze missie en visie ligt vast waarmee we bezig zijn en waar onze ambitie ligt. In ons geval is dat goed wonen en betaalbaar wonen. Dat we dat niet alleen kunnen, is wel duidelijk. Daarom zoeken we partners die ons daarbij helpen. Zo kunnen we onze huurders een mooie woning én een prettige woonomgeving bieden.

Onze missie:

Woonpartners zorgt voor betaalbaar en goed wonen. We doen dit samen met onze huurders en onze partners, in en om de woning.”

Onze missie vertalen we in ambitieuze doelen. Dat is onze visie:
Samenwerken, als partner: daar gaat Woonpartners voor. Samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere partners. Met hun werken we aan het bouwen en beheren van kwalitatief goede, energiezuinige, veilige en betaalbare woningen (DAEB). En aan gevarieerde wijken waarin het prettig wonen is, voor iedereen. Dat betekent ook dat we werken aan leefbaarheid. Meer nog dan in de woning hebben we hierbij onze partners hard nodig. Onze organisatie is in staat om deze vooruitstrevende doelen te vertalen, zowel financieel als operationeel.

Identiteit
Wie wij zijn en wat betekenis geeft aan ons bestaan, zit in onze naam: Woonpartners. Partners die samen bouwen aan samen wonen. Onze naam symboliseert de verbinding die wij willen maken voor het wonen in Helmond. Verbinding met onze huurders, met onze partners en in de stad.

Nieuwsgierig naar onze beleidsvisie?
Klik hier voor de korte digitale versie.

Klik hier voor het volledige verhaal.

 


 

Uitgelicht