Publicaties

 • Bewonersblad

  Woonpartners brengt twee keer per jaar een bewonersblad uit, Woonpartner. Deze wordt verspreid onder al onze huurders. Hier kunt u de diverse uitgaven van ons bewonersblad downloaden.

 • Jaarverslag 2016 08 november 2017

  Thumb infographic 2016 In 2016 vertaalden we onze nieuwe beleidsvisie naar concrete plannen. We hebben grote ambities en we zijn ertoe bereid alle zeilen bij te zetten om die waar te maken. Betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn – naast partnerschap – belangrijke speerpunten in onze plannen. Daarvoor zetten we een groot deel van onze financiële ruimte in. We investeren in woningen en woongenot voor onze huurders, passend bij onze opgave.

  In ons jaarverslag laten we u graag zien welke acties we al ondernomen hebben, welke resultaten we al boekten en welke resultaten we nog voor ogen hebben. In het verkorte jaarbericht 2016 leest u de belangrijkste cijfers uit 2016.

 • Woonvizier

  Via Woonvizier houden we onze relaties en samenwerkingspartners op de hoogte van de meest bijzondere ontwikkelingen en projecten van dit moment.

 • Woonpartner!

  Via de digitale nieuwsbrief Woonpartner houden we onze huurders op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van dit moment.

 • Algemene Inkoopvoorwaarden 10 juli 2017, pdf, 1MB

Uitgelicht