Jaarverslag 2016

In 2016 vertaalden we onze nieuwe beleidsvisie naar concrete plannen. We hebben grote ambities en we zijn ertoe bereid alle zeilen bij te zetten om die waar te maken. Betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn – naast partnerschap – belangrijke speerpunten in onze plannen. Daarvoor zetten we een groot deel van onze financiële ruimte in. We investeren in woningen en woongenot voor onze huurders, passend bij onze opgave.

In ons jaarverslag laten we u graag zien welke acties we al ondernomen hebben, welke resultaten we al boekten en welke resultaten we nog voor ogen hebben. In het verkorte jaarbericht 2016 leest u de belangrijkste cijfers uit 2016.

 Jaarverslag 2016

Voor het volledige jaarverslag 2016 klik hier

Bekijk hier de jaarstukken 2016 (jaarverslag en jaarrekening)

Uitgelicht