Samenwerking

Als maatschappelijk ondernemer willen we de positie van buurten, wijken en bewoners versterken. Door bewoners en maatschappelijke partners te verbinden, willen we komen tot resultaatgericht aanpakken. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van wijken, diensten en andere maatschappelijke prestaties versnellen.

  • Belanghouders 26 september 2013

    Onder ‘belanghouders’ verstaan we: mensen en organisaties die belang hebben bij onze dienstverlening en inzet.

    Lees verder

  • Prestatieafspraken 26 september 2013

    Periodiek wordt de gemeentelijke woonvisie geëvalueerd en geactualiseerd voor de volgende vijf tot zeven jaar. Op basis van de vastgestelde visie spreken de gemeente en de Helmondse corporaties in een convenant af welke prestaties zij in die periode leveren.

    Lees verder

Uitgelicht